רחובות תל-אביב
חפש מסביבי
map

רח׳אלנבי

ALLENBYST.

אדמונד היינמן הנרי אלנבי (1936-1861)

גנרל בריטי, כובש ארץ־ישראל. במלחמת העולם הראשונה פיקד על ארמיה בצרפת, ואחר כך לחם נגד התורכים והביס אותם ב־1918. התקבל בירושלים בלחם ומלח. על נצחונו הוענק לו התואר ויקונט של מגידו. בעקבות המלחמה הוסב על שמו הרחוב המרכזי בתל־אביב, דרך הים בשכונה חברה חדשה*, והגנרל כיבד את המעמד בנוכחותו. הוא שימש נציב בריטניה במצרים ב־1925-1919; בביקורו השלישי בתל־ אביב, ב־1933, הוענקה לו אזרחות כבוד של העיר. ברחוב הנקרא בשמו ניצב בית הכנסת הגדול.

רחובות קרובים: