רחובות תל-אביב
חפש מסביבי
map

רח׳העליה

HA'ALIYAST.

העליה השנייה

שמה של העלייה בשנים 1914-1903. במסגרתה הגיעו החלוצים* הציונים־סוציאליסטים ממזרח אירופה. בין באי עלייה זו בן גוריון*, בן צבי* ואשכול*, הסופרים אז"ר*, ברנר*, ברש* וש' בן ציון*; הוגי דעות ויוצרים כא"ד גורדון*, שלמה צמח, אורלוב* ואגדתי*; ופעילים בתחומי עשייה שונים כאביגור*, הופיין*, בוגרשוב* ובלוך*. הם הקימו מוסדות ותנועות והנהיגו שנים רבות את התנועה הציונית ואת המדינה.

רחובות קרובים: